Visszahívást kérek


Elsősegély
Vissza

AZ ELSŐSEGÉLY TANFOLYAM ELVÉGZÉSE UTÁN VIZSGÁDAT MI MEGSZERVEZZÜK,

HOGY EZZEL IS SEGÍTSÜNK NEKED.

 

Minden tanulónak, aki jogosítványt szeretne, vizsgát kell tennie közúti elsősegély ismeretekből.

A vizsga csak a Magyar Vöröskeresztnél tehető le, ezért is hívják a vizsgaigazolásukat "Vöröskeresztes kártyának".

 

VIZSGÁRA BOCSÁTHATÓ, AKI:

 • Előzetesen az adott vizsgára jelentkezett, 
 • A vizsga helyszínén és időpontjában, a vizsgabizottságnak leadja a
  • vizsgadíj befizetési igazolását (7 900 Ft),
  • arcképes igazolvánnyal igazolja személyazonosságát,
  • a kitöltött Jelentkezési és nyilvántartó lapot átadja.

 

VIZSGA IDŐPONTJA ÉS HELYE:

Vizsgákra munkanapokon, délelőtti és délutáni időpontokban, a Magyar Vöröskereszt regisztrált vizsgahelyein kerül sor.

 

TOVÁBBI RÉSZLETEK:

 

VISSZALÉPÉS, MEGBETEGEDÉS, HIÁNYZÁS:

Ha a vizsgázó a jelentkezés lezárásáig jelzi esetleges akadályoztatását, akkor jelentkezése másik egyeztetett vizsgára kerül átvezetésre. Ha a vizsgázó nem jelenik meg (azon a vizsgán melyre jelentkezett), akkor újabb vizsgára csak a vizsgadíj ismételt befizetését követően jelentkezhet.

 

A VIZSGÁZÓ MENTESÜL A VIZSGADÍJ ISMÉTELT BEFIZETÉSE ALÓL, HA:

 • 10 munkanapon belül hatósági/orvosi igazolással igazolja távolmaradásának okát,
 • Akadályoztatását bejelenti/bejelenteti, és azt a bejelentéstől számított 8 munkanapon belül, vagy igazoltan tartós akadályoztatása megszűnését követően 8 munkanapon belül hatósági/orvosi igazolással igazolja,
 • Legkésőbb a vizsgajegyzőkönyv lezárásáig jelzi a megyei jelentkezési elérhetőségen és kéri vizsgaidőpontjának módosítását,
 • Rendkívüli esetben (természeti katasztrófa, egyéb rendkívüli ok) méltányosságból.

 

A VIZSGATELJESÍTMÉNY ÉRTÉKELÉSE:

Megfelelt minősítést kap az a vizsgázó, aki az elméleti, illetve gyakorlati feladatokat helyesen oldotta meg, és bukást jelentő hibát nem követett el. Nem felelt meg minősítést kap az a vizsgázó, aki feladatmegoldások (gyakorlati vagy elméleti) során olyan megoldást közöl vagy cselekszik, illetve az, amit elmulaszt (közölni vagy megtenni), a beteg állapotát rontotta és/vagy bukást jelentő hibát követett el.

 

VIZSGA AZ ALÁBBI FELADATOK MEGOLDÁSÁBÓL ÁLL:

 • Kötelezően bemutatandó gyakorlatok:
  • újraélesztés 1 segélynyújtóval,
  • betegvizsgálat,
  • eszméletlen beteg ellátása (stabil oldalfektetés)
 • “A” tétel megoldása,
 • “B” tétel megoldása.

 

FELMENTÉS A VIZSGA ALÓL:

Az egészségügyi végzettséggel rendelkező emberek mentesülnek a vizsga alól, a középfokú elsősegélynyújtó képzettséggel rendelkező, vagy egyetemen Oxyológia tantárgyból vizsgázottak pedig 4 000 Ft ellenében honosítással kapnak igazolást.

 

Figyelem: Ha valaki elveszíti a vizsgaigazolását, akkor a Magyar Vöröskereszt 4 000 Ft ellenében állít ki újabb igazolást.